Vés al contingut
Imatge de la reunió

Les auditories conclouen que el CTR no ha tingut cap impacte sobre la salut pública ni el medi ambient

Andorra la Vella.- La Comissió d’Informació i Vigilància del Centre de Tractament Tèrmic de Residus s’ha reunit aquest divendres al matí per fer el balanç del funcionament del CTR. La trobada, en la què han participat diversos tècnics consultors, ha servit per concloure que, en els 10 anys de funcionament, el CTR no ha tingut cap impacte sobre la salut pública ni el medi ambient.

També s’ha posat de manifest que, en relació a altres instal·lacions similars, el CTR ha tingut un nombre insignificant d’hores d’aturada per incidències, el que evidencia que les tasques de manteniment s’han dut a terme molt correctament. El CTR ha tingut un bon rati de despesa de manteniment en funció de les tones incinerades i es manté elevat en les previsions per poder assegurar una bona qualitat de manteniment de les instal·lacions. 

A més de les presentacions dels estudis, també s'ha fet balanç del funcionament del darrer semestre. Així, de l'octubre 2017 a l'abril 2018 s’ha registrat un increment del 24,7% de l’electricitat generada respecte del període anterior, degut a l’augment de la valorització energètica al CTR per la importació de residus provinents de la Cerdanya.

Pel que fa al control de les emissions del CTR, s’han respectat en tot moment el llindars normatius permesos. Durant els darrers 6 mesos, s’han enregistrat quatre ultrapassaments puntuals pel que fa al òxids de nitrogen i al monòxid de carboni, com a conseqüència de la humitat dels residus. 

En la reunió, s’han presentat també els balanços del 2017 de la vigilància realitzada pel Ministeri de Medi Ambient i Sostenibilitat al voltant del Centre de Tractament de Residus de la Comella, que té per finalitat de detectar possibles afectacions del Centre sobre el medi (l’aire, l’aigua i els farratges). Aquests mostren que les concentracions respecten en tots els casos els valors reglamentaris i els valors de referència. Així s'arriba de nou a la conclusió que el CTR no ha tingut cap impacte sobre el medi ambient al voltant de la instal·lació.

D’altra banda, el Centre de Tractament de Residus se sotmet a dues auditories cada any per avaluar el compliment mediambiental de seguretat i de qualitat de la instal·lació. La primera auditoria es va passar els dies 30 i 31 d’octubre sense cap punt de no conformitat, i la següent auditoria tindrà lloc al juny per renovar els certificats de la instal·lació. 

Amb l’objectiu de millorar la informació facilitada als ciutadans, la Comissió ha acordat la modificació del contingut del web, simplificant i millorant els apartats. Per facilitar la cerca d’informació, el domini www.vigilanciatractamentresidus.ad substituirà l’actual www.civ-comella.ad.
 
La Comissió té per objecte recollir informació sobre la quantitat i la qualitat dels residus tractats o abocats i sobre qualsevol incidència en el funcionament normal del Centre de Tractament Tèrmic de Residus, així com dels plans de control i vigilància i proposar les mesures correctores que es considerin necessàries. A més, té l’objectiu de promoure la informació als ciutadans en relació als impactes sobre la salut pública i el medi ambient de la instal·lació.

La Comissió, presidida per la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, compta amb representants del Ministeri de Salut, del Comú d'Andorra la Vella, un representant dels cònsols, un representant de l'empresa concessionària del Centre de Tractament Tèrmic de Residus, representant d’APAPMA i ADN com a entitats de defensa del medi ambient i un representant dels veïns de la zona.

The website encountered an unexpected error. Please try again later.