Vés al contingut

Què és i quines són les seves missions?

La Comissió d'Informació i Vigilància (CIV) del Centre de Tractament de Residus es va crear l'any 2006 amb l'objectiu d'informar la ciutadania sobre la vigilància de l'entorn i el medi ambient.

Segons el decret d'aprovació de la creació de la Comissió d'Informació i Vigilància, les seves funcions són:

Quantitat i qualitat

Rebre informació periòdica sobre la quantitat i la qualitat dels residus tractats o abocats i sobre qualsevol incidència en el funcionament normal del Centre de Tractament Tèrmic de Residus

Plans de control i vigilància

Rebre informació periòdica dels plans de control i vigilància i proposar l’adopció de les mesures correctores i de vigilància que es considerin necessàries

Informació als ciutadans

Promoure la informació als ciutadans en relació amb els impactes sobre la salut pública i el medi ambient d’aquesta instal·lació

Els membres

La Comissió d'Informació i Vigilància del Centre de Tractament Tèrmic de Residus està formada, per:
Representant CTRASA.
Guillem Casal Font
Un/a representant designat per les entitats associatives veïnes de la zona (s'entén com a veïnes de la zona, les associacions de propietaris i/o llogaters de terrenys, edificis unifamiliars o plurifamiliars propers al centre de la instal·lació).
Urbanització Comella Park

Un/a representant designat per les entitats associatives veïnes de la zona (s'entén com a veïnes de la zona, les associacions de propietaris i/o llogaters de terrenys, edificis unifamiliars o plurifamiliars propers al centre de la instal·lació).