Vés al contingut

CTRASA se sotmet a diversos controls i inspeccions periòdics a diferents àmbits i nivells.
 

Autocontrol

CTRASA disposa d'un pla de control de les emissions gasoses i les aquoses segons el que estableix la normativa.
Així, les emissions de gasos són controlades en continu pel propi centre mitjançant uns analitzadors fixes situats a la sortida de la xemeneia instal·lats segons la normativa EN 14181:2004 i ISO 14956. Es poden consultar en temps real aquests valors a www.ctra.ad

Igualment, el centre rep visites puntuals d'un organisme independent que en realitza anàlisis puntuals. Els resultats d'aquestes permeten comprovar el correcte funcionament dels analitzadors en continu, i per tant, la correcta l'explotació de la planta.

Pel que fa a les aigües, es fa un seguiment de la qualitat de l'aigua de superfície amb mesures periòdiques realitzades per un organisme independent. Les mesures d'aigua de superfície (del riu Cuc) es realitzen abans i després de l'activitat industrial, per comprovar que la qualitat de l'aigua segueix sent la mateixa després de passar per l'entorn de CTRASA.

D'altra banda, i sense deixar el nivell intern de control, CTRASA se sotmet a dues auditories completes, una interna i l'altra externa, que la fan mereixedora de les certificacions ISO 9001 i 14001 i OSHAS 18001. El sistema integrat de gestió de les normes ISO promou la millora continua en els tres àmbits gràcies al sistema de gestió de la qualitat, i estableix la gestió per processos de la planta per tal de gestionar i controlar els impactes d'una activitat tant en el Medi Ambient com en la Seguretat i la Salut en el treball.