Vés al contingut

Control extern

Medi Ambient vigila l'entorn al voltant de CTRASA amb la finalitat de detectar possibles afectacions

El Departament de Medi Ambient del Govern d'Andorra, seguint el Pla de Vigilància definit al voltant del Centre de Tractament de Residus de la Comella, realitza diversos controls amb la finalitat de detectar possibles afectacions del Centre sobre el medi (l’aire, l’aigua i els farratges) i de comparar-ne els resultats amb els dels anys anteriors i també amb els de l’estat inicial, d'abans de la posada en funcionament de la instal·lació. Aquests resultats i les conclusions que se'n desprenen es presenten anualment a la Comissió d’Informació i Vigilància de la primavera. El Pla de Vigilància determina la concentració de contaminants en el medi abans de posar en marxa la instal·lació i després, anyalment, per detectar un possible impacte ambiental del Centre. El Departament de Medi Ambient elabora el Pla de vigilància de CTRASA mitjançant la mesura periòdica dels nivells de diversos contaminants en una sèrie de punts situats al voltant de la instal·lació. Les dades que s’han recollit al llarg dels anys i alguns estudis complementaris han permès anar millorant el Pla de vigilància.  Com a conclusions globals del seguiment dels darrers anys en els diferents àmbits de vigilància són que CTRASA no ha tingut cap impacte significatiu sobre l'entorn.